Starostwo Powiatowe w Hajnówce jako beneficjent projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" w dniu 07.10.2015 r. uczestniczyło w konferencji podsumowującej realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Szlakiem naturalnych zmian - fundusze europejskie na ochronę przyrody".

środa, 30 wrzesień 2015 18:28

Podziękowania

Serdeczne podziękowania wszystkim Partnerom projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”, osobom aktywnie uczestniczącym w jego realizacji, instytucjom wdrażającym Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pomoc i wsparcie w budowaniu platformy dialogu i współpracy skupionej wokół przyszłości regionu Puszczy Białowieskiej. Liczymy na dalszą owocną współpracę.

«startPrev123456789Nextkoniec»
Strona 1 z 9